Fizinių ir technologinių mokslų institutų asociacija vykdo ES lėšomis finansuojamą projektą
“TRIJŲ BESIJUNGIANČIŲ INSTITUTŲ (FIZIKOS, CHEMIJOS, PUSLAIDININKIŲ FIZIKOS) VEIKLOS
EFEKTYVUMO GERINIMAS”
plačiau ...
 
PAGRINDINĖS PROJEKTO VEIKLOS:
 • Narystė tarptautinėse organizacijose.
 • Konferencijų bei atvirų durų dienų organizavimas.
 • Mokslininkų ir kitų tyrėjų mokymai, skirti projektų valdymo ir verslumo kompetencijų ugdymui.
 • Galimybių studijos, tiesiogiai susijusios su institutų jungimosi ir integracijos įgyvendinimo planu parengimu.
 • Vidinės duomenų bazės sukūrimas, informacinio turinio palaikymas.
 • Viešo pobūdžio internetinio portalo sukūrimas ir turinio informacinis palaikymas.
 • Projekto viešinimo ir visuomenės informavimo apie projektą ir Centro veiklą priemonės.
  MOKYMŲ MEDŽIAGA:
 
 • MITA verslui ir mokslui - Kęstutis Šetkus, Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo skyriaus
  vedėjas, MITA inovacijos.pdf, inovacijos.ppt
 • ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programų (7BP ir Horizontas 2020) teikiamos
  galimybės - Arūnas Beržinskas, Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistas, MITA galimybes.pdf
 • Patentinės apsaugos praktiniai aspektai - Arūnas Želvys, Valstybinio patentų biuro Teisės ir tarptautinių
  reikalų skyrius patentine_apsauga.pdf, patentine_apsauga.ppt
  PROJEKTO METU ATLIKTI TYRIMAI:
 
  PROJEKTO VIEŠINIMO DARBAI:
 
  PROJEKTO REZULTATAI:
 

plačiau ...

 
 
PL